Zrealizowane projekty

Zabezpieczenie ropociągów DN800 i DN500 "Przyjaźń" rurami osłonowymi dwudzielnymi DN1200 na zlecenie firmy SKANSKA S.A.

Remont polegający na obniżeniu posadowienia gazociągu w/c DN100 odboczka Syców, którego Inwestorem był OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Budowa gazociągu DN300 MOP 6,3 MPa zasilającego stację regulacyjno – pomiarową Gorzów Wielkopolski, na zlecenie firmy ATREM S.A.

Modernizacja gazociągu n/c w m. Poznań, Rondo Kaponiera - Most Uniwersytecki, którego Inwestorem była POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.

Likwidacja odwadniaczy w m. Czekanów i Cieśle na gazociągu DN100 odg. Wągrowiec oraz króćców w m. Pruśce, którego Inwestorem był OPG GAZ-SYSTEM S.A.

Budowa gazociągu w/c DN200 Sopieszyno - Lębork, którego Inwestorem był OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Budowa gazociągów ś/c w m. Leszno, Gronówko, Wyciążkowo oraz przyłączy gazu wraz z punktami red.-pom. do budynków przy ulicy Myśliwskiej 10 dz. 279 w Lesznie, której Inwestorem była POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.

Przebudowa sieci gazowych przy zadaniu: "Budowa obwodnicy Jarocina w ciągu drogi S11", na zlecenie firmy BUDIMEX S.A.

Prace spawalnicze przy zadaniu: "Budowa Obwodnicy Inowrocławia w ciągu DK 15 i DK25 ETAP I od DK15 do DK25", którego Głównym Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.

Prace montersko - spawalnicze przy budowie agregatów do przetwarzania wody słonej na wodę pitną, na zlecenie firmy New Energy Transfer S.A.

Prace spawalnicze przy rurociągu DN800 "Przyjaźń", na zlecenie firmy POLAQUA Sp. z o.o.

Spawanie połączeń rurowych absorcyjnych pomp ciepła przy Budowie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie, na zlecenie firmy New Energy Transfer S.A.

Usunięcie awarii gazociągu na Moście Chrobrego w Poznaniu w zakresie montażu gazociągu n/c DN 200, którego Inwestorem była POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.

Remont gazociągu wysokiego ciśnienia DN80 PN6,3MPa odb. Zduny, którego Inwestorem był OPG GAZ-SYSTEM S.A

Przebudowa sieci gazowych przy zadaniu: "Budowa drogi ekspresowej S-5 Poznań - Wrocław odcinek Poznań A2 - Wronczyn", na zlecenie firmy TOTO CONSTRUZIONI GENERALI I VIANINI LAVORI

Przywrócenie przykrycia gazociągu w miejscach przekroczeń rzeki Wierzycy w ramach realizacji zadania remontowego pn.: gazociąg Walichnowy –Starogard”, którego Inwestorem był OPG GAZ-SYSTEM S.A.

Przebudowa sieci gazowych przy zadaniu: "Budowa drogi S-3 Legnica (A4) - Lubawka", na zlecenie firmy EUROVIA POLSKA S.A.

Budowa gazociągu średniego ciśnienia w Mroczeniu, Laskach, Trzcinicy z przyłączem i stacją gazową, którego Inwestorem była POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.

Budowa sieci gazowej ś/c dn 125/90/63/32 PE relacji Białuń-Miękowo-Żółwia Błoć, którego Inwestorem była POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.

Budowa gazociągu ś/c w rejonie miejscowości Środa Wielkopolska, Ulejno, Rusibórz, Kopaszyce, Zberki dla potrzeb zakładu Volkswagen w m. Białężyce – III etap, którego Inwestorem była POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.

Prefabrykacja gazociągu DN80 w/c wraz z rurą ochronną Dn150 w standardzie umożliwiająym przesył gazu na wysokim ciśnieniu, którego Inwestorem było Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań I Sp.  z o.o.

Przebudowa sieci gazowych przy zadaniu: "Budowa drogi S-6 na odcinku: Goleniów – Nowogard", na zlecenie firmy BUDIMEX S.A.

Gazociąg Radakowice – Żarów – likwidacja odwadniacza lok. Rakoszyce oraz zespołów przyłączeniowych, którego Inwestorem był OPG GAZ-SYSTEM S.A.

Zabezpieczenia gazociągu Pępowo - Grzybno w miejscu przekroczenia rowu melioracyjnego w m. Małkowo, którego Inwestorem był OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Budowa sieci gazowej Rusibórz – Orzeszkowo – Dominowo, której Inwestorem była Gmina Dominowo.

Modernizacja sieci gazowej z przyłączami w Sycowie ul. Hanki Sawickiej, której Inwestorem była POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.

Przebudowa gazociągu DN200 w m. Leszno, na zlecenie PHU SUPER-POL Waldemar Ciesiółka

Zabezpieczenie istniejącego gazociągu rurą osłonową dwupołówkową DN500 przy zadaniu "Budowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo-Poznań, od węzła Dąbrówka S11 do ul. Zakręt w m. Skórzewo, gmina Dopiewo", na zlecenie firmy COLAS Sp. z o.o.

Budowa gazociągu średniego ciśnienia w Kaliszu ul. Elektryczna, Księżnej Jolanty, Częstochowskiej, Rzymskiej, Galla Anonima, Tacyta, Marka, Starożytnej, której Inwestorem była POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.

Przebudowa sieci gazowych w/c i ś/c przy realizacji zadania: Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku węzeł „Kiełpino” bez węzła - węzeł „Kołobrzeg Zachód” z węzłem, na zlecenie firmy POLAQUA Sp. z o.o.

Likwidacja wypłycenia w miejscu przekroczenia Wielistowskiej Strugi w m. Wielistowo na odcinku o dł. ok. 50 m, którego Inwestorem był OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Wykonanie robót budowlanych w zakresie likwidacji 3 odwadniaczy na gazociągu Kotowice SP – Zas. Rozdz. Lw – lok. Grzymalin, Białka, Lubin, którego Inwestorem był OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Zabezpieczenie odcinka gazociągu DN80 do SRP Gołąb na długości 240m przed erozją wiatru, którego Inwestorem był OGP GAZ-SYSTEM S.A.Wykonanie robót budowlano – montażowych gazociągu śr/c z m. Głobino do m. Krępa Słupska, którego Inwestorem była POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.

Wykonanie robót budowlano - montażowych gazociągów śr/c w ramach inwestycji "PRZEBUDOWA UKŁADÓW TOROWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA LINII KOLEJOWEJ E 59, ODCINEK GRANICA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO LESZNO” W RAMACH PROJEKTU „PRACE NA LINII KOLEJOWEJ E 59 NA ODCINKU WROCŁAW – POZNAŃ, ETAP IV, ODCINEK GRANICA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO – CZEMPIŃ” REALIZOWANEGO W RAMACH UNIJNEGO INSTRUMENTU FINANSOWEGO CONNECTING EUROPE FACILITY (CEF)." - na zlecenie firmy TORPOL S.A.

Likwidacja wypłycenia w miejscu przekroczenia rowu melioracyjnego w miejscowości Chmieleniec, którego Inwestorem był OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN100 MOP 8,4 MPa na odcinku odg. Lwówek Śląski - Lwówek Śląski w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego, którego Inwestorem jest OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Wykonanie kompleksowego remontu budynku stacji gazowej w/c w Kaszczorku, którego Inwestorem był OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Wykonanie robót budowlano montażowych w zakresie umocnienie brzegów rzeki Okrzejka, którego Inwestorem był OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Remont gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 MOP 5,5 MPa relacji Rakoniewice (Nowe Tłoki) - Świebodzin, odcinek odg. Chobienice - Świebodzin, segment odg. Sulechów - odg. Skąpe przy wykorzystaniu tymczasowego gazociągu by-pass, którego Inwestorem jest OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Remont (wymiana) odcinka gazociągu w m. Kiełczówek oraz likwidacja ZP Śliwice i ZP Dobrzykowice, którego Inwestorem był OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbiórki i budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN100 MOP 5,5 MPa do SRP Płock ul. Łukasiewicza, którego Inwestorem był OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Roboty budowlane w zakresie likwidacji wypłyceń na gazociągu DN500 MOP 5,0 MPa relacji Rembelszczyzna - Głowina I, którego Inwestorem jest OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Wykonanie robót budowlanych w zakresie usunięcia kolizji gazu w obrębie przejścia podziemnego wraz z tymczasowym obejściem w ramach inwestycji "PRZEBUDOWA UKŁADÓW TOROWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA LINII KOLEJOWEJ E 59, ODCINEK LESZNO - CZEMPIŃ” W RAMACH PROJEKTU „PRACE NA LINII KOLEJOWEJ E 59 NA ODCINKU WROCŁAW – POZNAŃ, ETAP IV, ODCINEK GRANICA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO – CZEMPIŃ” REALIZOWANEGO W RAMACH UNIJNEGO INSTRUMENTU FINANSOWEGO CONNECTING EUROPE FACILITY (CEF)." - na zlecenie firmy TORPOL S.A.

Przebudowa istniejącego gazociągu DN150 MOP 2,5 MPa relacji Świecie-Tuchola, polegająca na likwidacji istniejących, wypłyconych odcinków gazociągu DN150 MOP 2,5 MPa pod rzeką Brdą wraz z zespołami zaporowo-upustowymi i wybudowanie nowego odcinka gazociągu DN200 MOP 5,5 MPa wraz z podziemnym zespołem zaporowo-upustowym w m. Piła-Młyn, którego Inwestorem była POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.