Strona główna

Firma Energy System Toruń sp. z o.o. powstała w 27.01.2014.

Pracownicy firmy zdobyli doświadczenie pracując w renomowanych firmach takich jak P.R.I. POL-AQUA S.A., MEGAGAZ sp. z o.o., ZRUG Toruń S.A. realizując duże inwestycje dla przemysłu. Głównym źródłem zdobytych doświadczeń jest praca przy budowie Trzeciej  Nitki Rurociągu Przyjaźń DN800, praca przy budowie gazociągu wysokiego ciśnienia od DN150 do DN500, budowie stacji regulacyjno-pomiarowych wysokiego ciśnienia, budowie sieci gazowych średniego i niskiego ciśnienia oraz budowie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Dużym osiągnięciem zawodowym naszych pracowników był udział przy budowie zbiorników paliwowych 4 sztuki o pojemności 50 000 m3 w Emilianowie i 2 sztuk o pojemności 50 000 m3 w Kawicach dla OLPP oraz bezpośredni udział przy budowie LMG Sowa Góra oraz gazociągu DN700 relacji Gustorzyn-Odolanów.

Firma Energy System Toruń sp. z o.o. posiada wykwalifikowana kadrę kierowniczą posiadającą uprawnienia budowlane uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie we wszystkich branżach. Posiadamy także rozbudowany nadzór spawalniczy z kwalifikacjami Międzynarodowego Inżyniera Spawalnictwa oraz pracowników z uprawnieniami EWT i EWE.

Pracownicy produkcyjni posiadają świadectwo egzaminu spawacza PN-EN 287-1 metoda spawania 111, 135, 141, 136, uprawnienia energetyczne do eksploatacji i dozoru, uprawnienia do zgrzewania ropociągów z PE.

Zapraszamy do współpracy