Zrealizowane projekty

Zabezpieczenie ropociągów DN800 i DN500 "Przyjaźń" rurami osłonowymi dwudzielnymi DN1200 na zlecenie firmy SKANSKA S.A.

Remont polegający na obniżeniu posadowienia gazociągu w/c DN100 odboczka Syców, którego Inwestorem był OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Budowa gazociągu DN300 MOP 6,3 MPa zasilającego stację regulacyjno – pomiarową Gorzów Wielkopolski, na zlecenie firmy ATREM S.A.

Modernizacja gazociągu n/c w m. Poznań, Rondo Kaponiera - Most Uniwersytecki, którego Inwestorem była POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.

Likwidacja odwadniaczy w m. Czekanów i Cieśle na gazociągu DN100 odg. Wągrowiec oraz króćców w m. Pruśce, którego Inwestorem był OPG GAZ-SYSTEM S.A.

Budowa gazociągu w/c DN200 Sopieszyno - Lębork, którego Inwestorem był OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Budowa gazociągów ś/c w m. Leszno, Gronówko, Wyciążkowo oraz przyłączy gazu wraz z punktami red.-pom. do budynków przy ulicy Myśliwskiej 10 dz. 279 w Lesznie, której Inwestorem była POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.

Przebudowa sieci gazowych przy zadaniu: "Budowa obwodnicy Jarocina w ciągu drogi S11", na zlecenie firmy BUDIMEX S.A.

Prace spawalnicze przy zadaniu: "Budowa Obwodnicy Inowrocławia w ciągu DK 15 i DK25 ETAP I od DK15 do DK25", którego Głównym Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.

Prace montersko - spawalnicze przy budowie agregatów do przetwarzania wody słonej na wodę pitną, na zlecenie firmy New Energy Transfer S.A.

Prace spawalnicze przy rurociągu DN800 "Przyjaźń", na zlecenie firmy POLAQUA Sp. z o.o.

Spawanie połączeń rurowych absorcyjnych pomp ciepła przy Budowie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie, na zlecenie firmy New Energy Transfer S.A.

Usunięcie awarii gazociągu na Moście Chrobrego w Poznaniu w zakresie montażu gazociągu n/c DN 200, którego Inwestorem była POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.

Remont gazociągu wysokiego ciśnienia DN80 PN6,3MPa odb. Zduny, którego Inwestorem był OPG GAZ-SYSTEM S.A

Przebudowa sieci gazowych przy zadaniu: "Budowa drogi ekspresowej S-5 Poznań - Wrocław odcinek Poznań A2 - Wronczyn", na zlecenie firmy TOTO CONSTRUZIONI GENERALI I VIANINI LAVORI

Przywrócenie przykrycia gazociągu w miejscach przekroczeń rzeki Wierzycy w ramach realizacji zadania remontowego pn.: gazociąg Walichnowy –Starogard”, którego Inwestorem był OPG GAZ-SYSTEM S.A.

Przebudowa sieci gazowych przy zadaniu: "Budowa drogi S-3 Legnica (A4) - Lubawka", na zlecenie firmy EUROVIA POLSKA S.A.

Budowa gazociągu średniego ciśnienia w Mroczeniu, Laskach, Trzcinicy z przyłączem i stacją gazową, którego Inwestorem była POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.

Budowa sieci gazowej ś/c dn 125/90/63/32 PE relacji Białuń-Miękowo-Żółwia Błoć, którego Inwestorem była POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.

Budowa gazociągu ś/c w rejonie miejscowości Środa Wielkopolska, Ulejno, Rusibórz, Kopaszyce, Zberki dla potrzeb zakładu Volkswagen w m. Białężyce – III etap, którego Inwestorem była POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.

Prefabrykacja gazociągu DN80 w/c wraz z rurą ochronną Dn150 w standardzie umożliwiająym przesył gazu na wysokim ciśnieniu, którego Inwestorem było Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań I Sp.  z o.o.

Przebudowa sieci gazowych przy zadaniu: "Budowa drogi S-6 na odcinku: Goleniów – Nowogard", na zlecenie firmy BUDIMEX S.A.

Gazociąg Radakowice – Żarów – likwidacja odwadniacza lok. Rakoszyce oraz zespołów przyłączeniowych, którego Inwestorem był OPG GAZ-SYSTEM S.A.

Zabezpieczenia gazociągu Pępowo - Grzybno w miejscu przekroczenia rowu melioracyjnego w m. Małkowo, którego Inwestorem był OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Budowa sieci gazowej Rusibórz – Orzeszkowo – Dominowo, której Inwestorem była Gmina Dominowo.

Modernizacja sieci gazowej z przyłączami w Sycowie ul. Hanki Sawickiej, której Inwestorem była POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.

Przebudowa gazociągu DN200 w m. Leszno, na zlecenie PHU SUPER-POL Waldemar Ciesiółka

Zabezpieczenie istniejącego gazociągu rurą osłonową dwupołówkową DN500 przy zadaniu "Budowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo-Poznań, od węzła Dąbrówka S11 do ul. Zakręt w m. Skórzewo, gmina Dopiewo", na zlecenie firmy COLAS Sp. z o.o.

Budowa gazociągu średniego ciśnienia w Kaliszu ul. Elektryczna, Księżnej Jolanty, Częstochowskiej, Rzymskiej, Galla Anonima, Tacyta, Marka, Starożytnej, której Inwestorem była POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.

Przebudowa sieci gazowych w/c i ś/c przy realizacji zadania: Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku węzeł „Kiełpino” bez węzła - węzeł „Kołobrzeg Zachód” z węzłem, na zlecenie firmy POLAQUA Sp. z o.o.

Likwidacja wypłycenia w miejscu przekroczenia Wielistowskiej Strugi w m. Wielistowo na odcinku o dł. ok. 50 m, którego Inwestorem był OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Wykonanie robót budowlanych w zakresie likwidacji 3 odwadniaczy na gazociągu Kotowice SP – Zas. Rozdz. Lw – lok. Grzymalin, Białka, Lubin, którego Inwestorem był OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Zabezpieczenie odcinka gazociągu DN80 do SRP Gołąb na długości 240m przed erozją wiatru, którego Inwestorem był OGP GAZ-SYSTEM S.A.Wykonanie robót budowlano – montażowych gazociągu śr/c z m. Głobino do m. Krępa Słupska, którego Inwestorem była POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.

Wykonanie robót budowlano - montażowych gazociągów śr/c w ramach inwestycji "PRZEBUDOWA UKŁADÓW TOROWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA LINII KOLEJOWEJ E 59, ODCINEK GRANICA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO LESZNO” W RAMACH PROJEKTU „PRACE NA LINII KOLEJOWEJ E 59 NA ODCINKU WROCŁAW – POZNAŃ, ETAP IV, ODCINEK GRANICA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO – CZEMPIŃ” REALIZOWANEGO W RAMACH UNIJNEGO INSTRUMENTU FINANSOWEGO CONNECTING EUROPE FACILITY (CEF)." - na zlecenie firmy TORPOL S.A.

Likwidacja wypłycenia w miejscu przekroczenia rowu melioracyjnego w miejscowości Chmieleniec, którego Inwestorem był OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN100 MOP 8,4 MPa na odcinku odg. Lwówek Śląski - Lwówek Śląski w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego, którego Inwestorem był OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Wykonanie kompleksowego remontu budynku stacji gazowej w/c w Kaszczorku, którego Inwestorem był OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Wykonanie robót budowlano montażowych w zakresie umocnienie brzegów rzeki Okrzejka, którego Inwestorem był OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Remont gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 MOP 5,5 MPa relacji Rakoniewice (Nowe Tłoki) - Świebodzin, odcinek odg. Chobienice - Świebodzin, segment odg. Sulechów - odg. Skąpe przy wykorzystaniu tymczasowego gazociągu by-pass, którego Inwestorem był OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Remont (wymiana) odcinka gazociągu w m. Kiełczówek oraz likwidacja ZP Śliwice i ZP Dobrzykowice, którego Inwestorem był OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbiórki i budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN100 MOP 5,5 MPa do SRP Płock ul. Łukasiewicza, którego Inwestorem był OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Roboty budowlane w zakresie likwidacji wypłyceń na gazociągu DN500 MOP 5,0 MPa relacji Rembelszczyzna - Głowina I, którego Inwestorem był OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Wykonanie robót budowlanych w zakresie usunięcia kolizji gazu w obrębie przejścia podziemnego wraz z tymczasowym obejściem w ramach inwestycji "PRZEBUDOWA UKŁADÓW TOROWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA LINII KOLEJOWEJ E 59, ODCINEK LESZNO - CZEMPIŃ” W RAMACH PROJEKTU „PRACE NA LINII KOLEJOWEJ E 59 NA ODCINKU WROCŁAW – POZNAŃ, ETAP IV, ODCINEK GRANICA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO – CZEMPIŃ” REALIZOWANEGO W RAMACH UNIJNEGO INSTRUMENTU FINANSOWEGO CONNECTING EUROPE FACILITY (CEF)." - na zlecenie firmy TORPOL S.A.

Przebudowa istniejącego gazociągu DN150 MOP 2,5 MPa relacji Świecie-Tuchola, polegająca na likwidacji istniejących, wypłyconych odcinków gazociągu DN150 MOP 2,5 MPa pod rzeką Brdą wraz z zespołami zaporowo-upustowymi i wybudowanie nowego odcinka gazociągu DN200 MOP 5,5 MPa wraz z podziemnym zespołem zaporowo-upustowym w m. Piła-Młyn, którego Inwestorem była POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.

Roboty budowlano montażowe na gazociągu DN 500 MOP 5,0 MPa relacji Rembelszczyzna - Głowina I - ZZU Brody, ZZU Dębe, ZZU Budy Siennickie I (Nasielsk), ZZUP Zegrze, którego Inwestorem był OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Wykonanie robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 w ramach inwestycji pn: "BUDOWA OBWODNICY GOSTYNIA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 434" - na zlecenie firmy STRABAG Sp. z o.o.

Kompleksowa realizacja przyłącza gazu ziemnego DN100 w standardzie umożliwiającym przesył gazu na wysokim ciśnieniu - na zlecenie firmy GLOSBE Sp. z o.o.

Przebudowa gazociągu w/c DN80 odg. Środa Wielkopolska w m. Dziećmierowo - na zlecenie firmy TFP Sp. z o.o.

Budowa gazociągów ś/c Bydgoszcz - Smukała - Opławiec wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej i budową przyłączy gazowych, którego Inwestorem była POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.

Wykonanie prac budowlano montażowych związanych z przebudową gazociągów w ramach inwestycji "PROJEKT I BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S14 ZACHODNIEJ OBWODNICY ŁODZI. ZAD. A - ODCINEK I WĘZEŁ "ŁÓDŹ LUBLINEK" - WĘZEŁ "ŁÓDŹ TEOFILÓW". ZAD. B - ODCINEK II WĘZEŁ "ŁÓDŹ TEOFILÓW" (BEZ WĘZŁA) - DK91 W M. SŁOWIK - na zlecenie firmy BUDIMEX S.A.

Przebudowa gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia w ramach inwestycji "ROZBUDOWA ULICY GDYŃSKIEJ (DW 196) NA ODCINKU OD GRANICY MIASTA POZNANIA DO ZJAZDU DO CENTRALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW" - na zlecenie firmy BUDIMEX S.A.

Awaryjna wymiana stalowego gazociągu n/c w m. Poznań, ul. Szymanowskiego (wiadukt drogowy), którego Inwestorem była POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.

Zabezpieczenie czynnego gazociągu w/c DN80 odb. Stęszew przepustami betonowymi w ramach inwestycji "BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO HALI MAGAZYNOWEJ NA DZIAŁCE NR 62/1 W M. ZAMYSŁOWO GM. STĘSZEW" - na zlecenie firmy SAS Sp. z o.o.

Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia i ropociągu w ramach inwestycji "PROJEKT I BUDOWA AUTOSTRADY A-1 TUSZYN (BEZ WĘZŁA) - GR. WOJ. ŁÓDZKIEGO/ŚLĄSKIEGO OD KM 335+937,65 DO KM 399+742,51 ODCINEK A - WĘZEŁ TUSZYN (BEZ WĘZŁA) - WĘZEŁ BEŁCHATÓW (Z WĘZŁEM) OD KM 335+937,65 DO KM 351+800,00 - na zlecenie firmy BUDIMEX S.A.

Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy gazociągu relacji Obrowiec-Racibórz, odc. Obrowiec rzeka Odra, którego Inwestorem był OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Wyłączenie z eksploatacji gazociągu DN250 relacji Ścięgny – Jelenia Góra 2, którego Inwestorem był OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Budowa gazociągów ś/c w miejscowości Borówno wraz z wykonaniem uproszczonej dokumentacji projektowej i budową przyłączy gazowych, którego Inwestorem jest POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.

Budowa gazociągów ś/c wraz z przyłączami gazowymi w msc. Tuczno, ul. Inowrocławska, Wiśniowa, Lipowa, Podgórna, Kwiatowa, Różana, Poprzeczna, Świerkowa, Ustronie, Słoneczna, którego Inwestorem była POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.

Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i budowie gazociągów ś/c wraz z przepięciem istniejących przyłączy gazowych w m. Włocławek, Wieniec Zdrój, Wieniec Zalesie, którego Inwestorem była POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.

Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy gazociągu przesyłowego DN500 MOP 6.3MPa na odcinku ul. Dąbrowskiego- ul. Olszewskiego o dł. ok. 1100m w Oświęcimiu, którego Inwestorem jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany układu włączeniowego i kątowego w miejsce istniejącego układu włączenia odboczki Lwówek ZZU 1108b1, odboczki Pniewy ZZU 108b2 na gazociągu DN500 Kotowo-Lwówek, którego Inwestorem był Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

„Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i oddaniu do użytkowania gazociągów ś/c wraz z przyłączami gazu w m. Bydgoszcz, ul. Kielecka, Toruńska, Sporna, Nowotoruńska”, którego Inwestorem była POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.

„Likwidacja wypłycenia gazociągu DN150 Pępowo-Grzybno w miejscu przekroczenia rowu melioracyjnego w m. Smołdzino”, którego Inwestorem był Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Wykonanie prac budowlano montażowych związanych z przebudową gazociągów w ramach inwestycji "PROJEKT I BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S14 ZACHODNIEJ OBWODNICY ŁODZI ZAD. B - ODCINEK II WĘZEŁ "ŁÓDŹ TEOFILÓW" (BEZ WĘZŁA) - DK91 W M. SŁOWIK - na zlecenie firmy STECOL Corporation Sp. z o.o.

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania remontowanego pn.: „Przełożenie gazociągu DN300 MOP 5,5 MPa o dł. 270 m relacji Chościszowice – Biernatki w miejscu skrzyżowania z potokiem Zimnik w m. Olszanica”, którego Inwestorem był Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane dla budowy układu obejściowego DN500 węzła w Rembelszczyźnie, którego Inwestorem był Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Wykonanie robót budowlanych dla remontu gazociągu DN 300 Wolin - Świnoujście w zakresie wymiany wyeksploatowanych ZZU i włączeń, likwidacji króćcy, przywrócenia posadowienia gazociągu na przekroczeniu rzek i cieków, którego Inwestorem był Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i oddaniu do użytkowania gazociągów n/c wraz z przyłączami gazu w m. Chełmża, ul. Górna, Nowa Chełmża, ul. Górna, Szafarnia, Poczmistrza Stefańskiego, Przysiółków, Kolonijna, którego Inwestorem była POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.

PROJEKT I BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S14 ZACHODNIEJ OBWODNICY ŁODZI. ZAD. A - ODCINEK I WĘZEŁ "ŁÓDŹ LUBLINEK" - WĘZEŁ "ŁÓDŹ TEOFILÓW". Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia kolizja 08A na zlecenie firmy BUDIMEX S.A.

Gazociąg Gardeja-Rokitki-Juszkowo w m. Sztumska Wieś (zwarcia metaliczne),  którego Inwestorem był Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Zabezpieczenie gazociągu w/c DN500 przepustami betonowymi w ramach inwestycji pn.: "Budowa drogi w miejscowości Czmoniec", na zlecenie firmy STRABAG Sp. z o.o.

Zabezpieczenie czynnego gazociągu w/c DN500 przepustami betonowymi, na zlecenie Firmy Robót Drogowych Krzysztof Kukulski

Gazociąg relacji Oświęcim – Wadowice DN 150 CN 2,5 MPa (odcinek Grojec - Bielany etap 1 i 2) – wykonanie robót budowlanych, którego Inwestorem jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Przebudowa gazociągu w/c DN500 relacji Zederman-Tworzeń odcinek od ul. Fabrycznej do ul. Księża Droga w Sławkowie – wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych, którego Inwestorem jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Przebudowa gazociągu w/c DN 200 PN 8,4 MPa o długości L=5,2 km od SRP Pawłów do SRP Brzeg i SRP Łosiów, którego Inwestorem jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

„Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i oddaniu do użytkowania gazociągów ś/c wraz z przyłączami gazu w m. Bydgoszcz, ul. Nowotoruńska, Pińczowska, Smoleńska, Zakole, Świetlicowa, Hutnicza.”, którego Inwestorem była POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.

"BUDOWA DROGI S3 TROSZYN-ŚWINOUJŚCIE, ODCINEK 1 ŚWINOUJŚCIE-DARGOBĄDZ (BEZ WĘZŁA)", na zlecenie firmy POLAQUA Sp. z o.o.

Zabezpieczenie czynnego gazociągu w/c DN500 przepustami betonowymi w ramach inwestycji pn.: "Rozbudowa ul. Katarzyńskiej od ulicy Swarzędzkiej do ul. Promyk w m. Gruszczyn, Gmina Swarzędz", na zlecenie firmy INFRADROG Sp. z o.o.

Zabezpieczenie gazociągu w/c przepustami betonowymi w ramach inwestycji pn.: "Budowa drogi gminnej w Miejskiej Górce, ul. Spacerowa", na zlecenie firmy STRABAG Sp. z o.o.

Wykonanie budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 MOP 8,4 MPa w gm. Karlino, na zlecenie firmy G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o. o.

„Przebudowa gazociągu DN 400 Gardeja-Rokitki-Juszkowo poprzez usunięcie rur ochronnej i przeciskowej”, której Inwestorem był Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

„Remont i modernizacja gazociągu DN 500 Poznań – Rogoźno w miejscowości Garbatka i Rogoźno, etap III", której Inwestorem jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

„Likwidacja wypłycenia gazociągu DN300 w miejscu przekroczenia rzeki Cicha Woda", której Inwestorem był Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

„Przebudowa i remont gazociągu Oświęcim-Kęty DN 150 PN 2,5 MPa,odc. ZZU BZ0900,przekładka Adolfin–Stawy Grójeckie-  wykonanie robót budowlanych”, której Inwestorem był Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

„Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Likwidacja wypłyceń w rzece Cyganówka oraz w rowie melioracyjnym na gazociągu DN400 Gardeja-Rokitki-Juszkowo”, której Inwestorem był Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Wykonanie adaptacji części dokumentacji projektowej i robót budowlanych oraz innych prac i czynności w zakresie zadania „Przebudowa gazociągu w/c relacji Grodzisk-Skwierzyna DN500 w sąsiedztwie Węzła Przesyłowego Lwówek", której Inwestorem jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Przebudowa i remont gazociągu Oświęcim-Kęty DN150 PN 2,5 MPa,odc. ZZU BZ0900,przekładka Adolfin–Stawy Grójeckie-  wykonanie robót budowlanych, której Inwestorem jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

„Wykonanie robót budowlano montaż. - usunięcie zwarcia rury przewodowej DN250 z rurą osłonową w m. Żarów i Jaworzyna Śląska.”, których Inwestorem jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.